Не изоставяйте кварталните си магазинчета.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Новите супермаркети намаляват клиентелата на малките магазинчета. Замърсяването и задръстванията значително ще намалеят, ако потребителите пазаруват от кварталните си магазини, вместо да пътуват дълги разстояния до извънградските търговски центрове.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100