Nepamirškite vietinių parduotuvių.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Netoliese atsidarę nauji prekybos centrai gali neigiamai paveikti mažesnių parduotuvių verslą. Jei užuot toli keliavę į užmiestyje esančius prekybos centrus vartotojai dažniau apsilankytų vietinėse parduotuvėse, užterštumas ir spūstys gerokai sumažėtų.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100