Προτιμήστε τα καταστήματα της περιοχής σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα νέα σουπερμάρκετ μπορεί να μειώσουν την αγοραστική κίνηση στα μικρότερα καταστήματα. Η ρύπανση και η συμφόρηση μπορούν να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό εάν οι καταναλωτές ψωνίζουν συχνότερα από τα καταστήματα της γειτονιάς τους, παρά να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να επισκεφθούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα εκτός πόλης.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100