nästa
föregående
poster

Vad vi gör

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-03-15
Miljöbyrån ombesörjer en lång rad bedömningar som analyserar tillstånd och trender på miljöområdet, tillsammans med de belastningar som orsakas av ekonomiska och samhälleliga drivkrafter. Miljöbyrån arbetar också med utveckling av scenarier, politisk utvärdering och kvalitetssäkring av uppgifter. Dessutom samordnar miljöbyrån Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).

Bland miljöbyråns produkter ingår 5-årsrapporter om miljösituationen, tematiska och tekniska rapporter, genomgångar, höjdpunkter och informationstjänster på webben, multimedia och interaktiva webbaserade produkter på utbildningsområdet. Bland våra tjänster finns expertråd till beslutsfattare, konferenser och besök, informationssystem, nätverk och kommunikationstjänster för allmänheten.

Ladda ner miljöbyråns strategi, miljöbyråns kommunikationsstrategi och förvaltningsplanen.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder