Forbruk og miljø - viktig faktum 2

Endre språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publisert 28.11.2010
Enpersonshusholdninger bruker i snitt 38 % mer av produkter, 42 % mer emballasje og 55 % mer strøm per person enn husholdninger med fire personer.
arkivert under:
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100