επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Note: new versions of the publication are available!

Consumption and the environment - SOER 2010 thematic assessment

Κατανάλωση νοικοκυριών - κύριο δεδομένο 2

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2010
Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα άτομο καταναλώνουν κατά μέσο όρο 38% περισσότερα προϊόντα, 42% περισσότερα υλικά συσκευασίας και 55% περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα ανά άτομο σε σύγκριση με τα νοικοκυριά τεσσάρων ατόμων.
Αρχειοθέτηση consumption
Ενέργειες Εγγράφων