nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Consumption and the environment - SOER 2010 thematic assessment

Forbruk och miljö - viktigt faktum 2

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2010-11-28
Enpersonshushåll förbrukar i genomsnitt 38 procent mer produkter, 42 procent mer förpackningar och 55 procent mer el per person än fyrpersonshushåll.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under consumption
Dokumentåtgärder