Če imaš star hladilnik ali zamrzovalnik,

Spremeni jezik
Eco-Tip poteklo
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
ju odtajaj najmanj vsakih šest mesecev. Ali še bolje – nadomesti ju z novimi modeli s samodejnim ciklusom odtajevanja, ki so po navadi do dvakrat bolj energetsko učinkoviti.
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100