Om du har ett gammalt kylskåp eller en gammal frys,

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
frosta av dem åtminstone en gång i halvåret. Det bästa är om du byter ut dem mot nya modeller, som har automatiska avfrostningsprogram och som generellt sett är upp till dubbelt så energisnåla.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100