Εάν το ψυγείο και ο καταψύκτης σας είναι παλιά,

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
πρέπει να κάνετε απόψυξη τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Ακόμα καλύτερα, αντικαταστήστε τα με καινούρια τα οποία διαθέτουν αυτόματο κύκλο απόψυξης και είναι σε γενικές γραμμές έως και δύο φορές πιο οικονομικά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100