Ако имате стар хладилник или фризер,

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
размразявайте ги поне веднъж на всеки шест месеца. Още по-добре е да ги замените с нови модели с автоматично размразяване, които обикновено са два пъти по-енергоспестяващи.
Действия към документ