Nastavte termostat na teplú vodu na nižšiu hodnotu

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
– nemusí byť vyššia ako 60 ºC. To isté sa týka bojlera ústredného kúrenia. Zapamätaj si, že 70 % energie spotrebovanej domácnosťami v EÚ je určených na kúrenie a 14 % na ohrievanie vody.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100