Намалете термостата на топлата вода

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
– не е нужно да е нагласен на повече от 60 ºC. Това важи и за котлето за парното отопление. Не забравяйте, че 70 % от електроенергията, използвана от домакинствата в ЕС, се изразходва за отопление на домовете, а други 14 % – за загряване на вода.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100