Χαμηλώστε τον θερμοστάτη του ζεστού νερού

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
– δεν χρειάζεται να είναι πάνω από τους 60 ºC. Το ίδιο ισχύει για τον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης. Να θυμάστε ότι το 70% της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά στην ΕΕ καταναλώνεται για τη θέρμανση των σπιτιών και το 14% για τη θέρμανση νερού.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100