Prisukite karšto vandens termostatą

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
jo nereikia nustatyti aukščiau 60 ºC. Tas pats taikoma ir centrinio šildymo katilui. Atminkite, jog 70 proc. energijos ES sunaudojama namams apšildyti, o 14 proc. – vandeniui šildyti.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100