V záujme prevencie pôdnej erózie vysádzajte rastliny tak, aby sa ich koreňové sústavy vzájomne dopĺňali.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Príkladom je levanduľa s hlbokými koreňmi vytvárajúcimi hustú sieť, ktorá stabilizuje pôdu.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100