Για να αποτρέψετε τη διάβρωση του εδάφους, φυτέψτε φυτά με "συμπληρωματικές" ρίζες.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Ορισμένα παραδείγματα είναι η λεβάντα, η οποία με τις βαθιές ρίζες της σχηματίζει ένα πυκνό δίκτυο που σταθεροποιεί το έδαφος.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100