Zabraňte erozi půdy výsadbou vegetace se vzájemně se doplňujícím kořenovým systémem.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Příkladem lze uvést levanduli, jejíž kořeny sahají hluboko do země a tvoří hustou síť, a zpevňují tak půdu.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100