Насадете растения с добавъчни корени, за да предотвратите ерозията на почвата.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Например лавандулата има дълбоки корени, които образуват гъста мрежа, укрепваща почвата.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100