Namontuj vodomer, aby ste mohli sledovať, koľko vody spotrebujete.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Domácnosti s vodomermi sa viac zaujímajú o spotrebu vody a v konečnom dôsledku ušetria.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100