Инсталирайте водомер, за да следите колко вода изразходвате.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Домакинствата с водомери използват водата по-икономично и в крайна сметка така спестяват и пари.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100