Įsirenkite vandens skaitiklį, kad galėtumėte stebėti vandens sunaudojimą.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Namų ūkiuose su įrengtais vandens skaitikliais paprastai geriau kontroliuojamas vandens sunaudojimas ir tuo pačiu taupomi pinigai.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100