Εγκαταστήστε μετρητή νερού ώστε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ύδατος.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα σπίτια που διαθέτουν μετρητή τείνουν να προσέχουν περισσότερο την κατανάλωση νερού και, κατά συνέπεια, εξοικονομούν, μεταξύ άλλων, χρήματα.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100