Neumiestňujte chladničku alebo mrazničku do blízkosti zdroja tepla,

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
ako je rúra či radiátor, dokonca ani k oknu, ktoré je obrátené na juh, pretože by sa zvýšila spotreba.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100