Nestatykite šaldytuvo ar šaldiklio arti šildymo šaltinio,

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
pavyzdžiui šaldytuvo ar radiatoriaus, ar net prie lango į pietų pusę, nes tai padidins elektros sunaudojimą.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100