Μην τοποθετείτε το ψυγείο ή τον καταψύκτη σας κοντά σε πηγές θερμότητας,

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
όπως ο φούρνος ή τα θερμαντικά σώματα, ή ακόμα κοντά σε ένα νότιο παράθυρο, καθώς αυτό προκαλεί αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100