Despre energie

Pagină Data ultimei modificări 2016-06-03
Energia asigură confort personal şi mobilitate oamenilor şi este esenţială pentru realizarea de bogăţii industriale, comerciale şi sociale. Pe de altă parte, producţia şi consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra mediului (inclusiv producţia de energie electrică şi termică, rafinarea uleiului şi utilizarea finală a acestuia în gospodării, servicii, industrie şi transport). Aceste presiuni cuprind şi emisiile de gaze cu efect de seră şi poluanţii atmosferici, utilizarea terenului, producerea deşeurilor şi deversările de petrol. Acestea contribuie la schimbările climatice, produce daune asupra ecosistemelor naturale şi a mediului artificial, şi cauzează efecte adverse asupra sănătăţii umane.

 

Arderea combustibililor fosili rezultaţi din activităţile oamenilor este în mare măsură responsabilă de creşterea concentraţiile de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă odată cu creşterea corespunzătoare a temperaturii globale şi cu schimbările climatice. Cererea tot mai mare de energie determină acumularea de CO2, cel mai important gaz cu efect de seră, datorită metodei prin care se produce energia. Majoritatea ţărilor se bazează pe combustibili fosili (petrol, gaze şi cărbune) pentru a-şi satisface cererea de energie. Aceşti combustibili trebuie să fie arşi astfel încât căldura eliberată în urma procesului să poată fi transformată în energie. Carbonul din combustibil reacţionează cu oxigenul, producând CO2 care este eliberat în atmosferă. Sunt eliberaţi şi poluanţi atmosferici (dioxidul de sulf, oxizii şi particulele de azot), determinând realizarea de impacturi asupra calităţii aerului. Totuşi, datorită măsurilor tehnice şi îmbunătăţirilor la instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice, emisiile de poluanţi atmosferici au scăzut în ultimele decenii.

Economia continuă să crească asemeni consumului de energie. Combustibilii fosili încă domină combinaţia de combustibili - în jur de 79% din necesarul de energie al europeanului de rând este acoperit de cărbune, gaze şi petrol. În jur de 13% provine din energia nucleară, iar restul de 8% provine din sursele de energie regenerabilă care se află în creştere accelerată (în special energia eoliană şi cea solară).

Europeanul de rând utilizează echivalentul a 3,7 tone de petrol pe an pentru electricitate, încălzire şi transport. Aceasta corespunde unei cantităţi de 7,8 tone de emisii de CO2 aferente producerii de energie. Această cantitate este foarte variabilă între ţări, în funcţie de consumul de surse energetice regenerabile. Transportul a fost sectorul cu cea mai rapidă creştere de consum de energie din 1990 şi acum este cel mai mare consumator de energie.
Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100