următorul
anteriorul
articole

Article

Interviu: Un sistem de finanțare durabilă – care este scopul?

Schimba limba
Article Publicată 2023-05-25 Data ultimei modificări 2023-08-29
6 min read
Ce este finanțarea durabilă și ce rol poate juca în tranziția Europei către neutralitate în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon? Am solicitat expertului principal al AEM în domeniul finanțării durabile, Andreas Barkman, să explice ce a făcut UE pentru a se asigura că sectorul financiar își îndeplinește rolul care îi revine în ecologizarea sistemului nostru financiar pentru a sprijini dezvoltarea durabilă.

Ce înseamnă finanțarea durabilă pentru UE în ceea ce privește punerea sa în practică?

Investițiile necesare pentru finanțarea tranziției economiei UE către o economie neutră din punct de vedere climatic, rezistentă la schimbările climatice, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și echitabilă, depășesc cu mult capacitatea guvernelor și a contribuabililor. Acesta este motivul pentru care UE a elaborat o politică de finanțare durabilă care va fi esențială pentru mobilizarea, extinderea și canalizarea investițiilor private în tehnologii și întreprinderi mai durabile și pentru finanțarea creșterii economice în mod durabil pe termen lung.

Finanțarea durabilă joacă un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor de politică din cadrul Pactului verde european, precum și a angajamentelor internaționale ale UE privind obiectivele climatice și de durabilitate.

În finanțarea durabilă, când luăm decizii de investiții, luăm în considerare aspectele de mediu, sociale și de guvernanță. Considerentele de mediu includ măsura în care investițiile ar conserva biodiversitatea, ar preveni poluarea, ar stimula economia circulară sau ar contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea. Alte considerații includ aspecte legate de drepturile omului, relațiile de muncă și investițiile în comunități.

Politica urmărește astfel să încurajeze și să faciliteze investițiile care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu și promovează obiective de durabilitate mai ample. Este necesară o politică de finanțare durabilă atât pentru tranziția sectorului financiar, pentru a deveni el însuși mai durabil, cât și pentru îmbunătățirea finanțării tranziției economiei către durabilitate.

 

Cât de departe este UE în implementarea de norme de finanțare durabilă pentru investitori?

UE a depus eforturi semnificative pentru a dezvolta peisajul politicii de finanțare durabilă, inclusiv acțiuni de politică juridice și fără caracter juridic care decurg din Planul de acțiune din 2018 pentru finanțarea creșterii durabile și din Strategia de finanțare durabilă din 2021 din cadrul Pactului verde european.

Acte legislative esențiale, cum ar fi Regulamentul privind taxonomia, Regulamentul privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă și Regulamentul UE privind indicii de referință în domeniul climei, au fost deja instituite ca parte a planului de acțiune privind finanțarea durabilă.

 

Ce fac normele și reglementările?

Pachetul de politici al UE privind finanțarea durabilă are o contribuție importantă și, în multe privințe, este deschizător de drumuri. UE încearcă să adopte o abordare amplă în ceea ce privește finanțarea durabilă, care să abordeze principalele puncte de intervenție și care să poată schimba în mod substanțial felul în care sistemul financiar sprijină sustenabilitatea. Normele și reglementările se axează pe o serie de actori, produse și instrumente financiare diferite.

Unul dintre aspectele comune este dezvăluirea mai detaliată a performanței întreprinderilor financiare și nefinanciare și a produselor financiare în ceea ce privește gradul lor de sustenabilitate a mediului, expunerea la riscuri legate de durabilitate etc. – cu alte cuvinte, utilizarea unei mai mari transparențe ca motor al schimbării, astfel încât toată lumea să poată vedea ce investiții sunt durabile și contribuie la reducerea riscului de dezinformare ecologică.

 

Care este rolul AEM în asigurarea unui sistem de finanțare durabilă?

AEM a contribuit la elaborarea politicii UE privind finanțarea durabilă prin participarea activă și contribuția la o serie de grupuri de experți care asistă Comisia Europeană în activitatea sa referitoare la Planul de acțiune privind finanțarea durabilă și componentele sale, cum ar fi taxonomia UE. AEM este membru permanent al Platformei privind finanțarea durabilă, înființată în temeiul Regulamentului privind taxonomia UE, care oferă consultanță Comisiei, și în același timp are rol de consilier pe teme specifice legate de Regulamentul privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă.

AEM a fost implicată în Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă pentru perioada 2016-2018, care a furnizat o contribuție esențială la planul de acțiune în 2018, precum și în dezvoltarea taxonomiei UE pentru activitățile durabile prin participarea la Grupul de experți tehnici privind finanțarea durabilă (în perioada 2018-2020). AEM este membru permanent al Platformei privind finanțarea durabilă din 2020.

AEM va continua să fie activă în sprijinirea dezvoltării politicilor care vizează redirecționarea fluxurilor de capital către activități durabile prin sprijinirea unei serii de procese de politică ale UE, inclusiv a standardelor de raportare în temeiul Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea.

 

Puteți explica ce este taxonomia UE și cum va funcționa?

Taxonomia definește condițiile în care o activitate economică poate fi considerată durabilă din punct de vedere al mediului. Acesta definește criteriile tehnice privind nivelurile de performanță de mediu și garanțiile sociale minime pentru o listă de activități care trebuie îndeplinite pentru a fi clasificate legal drept durabile din punctul de vedere al mediului.

Taxonomia se referă în primul rând la transparență, prin care companiile care intră sub incidența Directivei UE privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea vor trebui să prezinte modul în care activitățile lor economice sunt desfășurate în conformitate cu criteriile taxonomiei și în ce proporție pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului. De asemenea, obligațiile de informare se aplică și viitoarelor investiții ale acestor companii.

De exemplu, băncile vor trebui să publice rata activelor verzi, care indică proporția activelor investite în activități economice aliniate la taxonomie în raport cu activele lor totale. Taxonomia va afecta, de asemenea, divulgarea de informații privind produsele financiare și va genera noi produse financiare cu caracteristici de durabilitate.

 

Cum vom ști dacă sectorul de investiții al Europei trece la investiții mai ecologice și se îndepărtează de industriile/sectoarele bazate pe combustibili fosili?

Unul dintre obiectivele-cheie ale finanțării durabile este de a contribui la reorientarea fluxurilor de capital către activități economice mai durabile, iar monitorizarea acestor fluxuri de capital va deveni din ce în ce mai importantă, ca un indicator al faptului că sistemul devine într-adevăr mai durabil.

În cadrul strategiei privind finanțarea durabilă din 2021, Comisia Europeană va elabora un cadru robust de monitorizare, în cooperare cu Platforma privind finanțarea durabilă și cu autoritățile de reglementare din domeniul financiar din UE. Această activitate urmează să înceapă în 2023.

 

Cum se compară eforturile UE privind finanțarea durabilă cu acțiunile similare întreprinse în alte regiuni și țări?

UE este lider la nivel internațional în ceea ce privește instituirea unui cadru cuprinzător de politică privind finanțarea durabilă. În acest mod, UE influențează și alți actori, având în vedere natura internațională a piețelor financiare, iar cooperarea intensă cu jurisdicțiile din afara UE are loc, de exemplu, sub egida G20 și a Platformei internaționale privind finanțarea durabilă.

 

Putem realiza vreodată un sistem de finanțare 100 % durabil? Este acest lucru realist?

Un sistem de finanțare pe deplin durabil depinde de o economie pe deplin durabilă și viceversa. Niciuna dintre acestea nu se aplică în prezent. Interacțiunea dintre politicile care vizează economia reală și politicile care vizează sistemul financiar va fi esențială pentru a ne asigura că ne îndreptăm către o mai mare sustenabilitate pe toate fronturile.

La fel ca în multe alte situații, sistemul financiar are un caracter cu adevărat global și, prin urmare, și alte regiuni și țări trebuie să-și aducă contribuția la ecologizarea economiilor lor. Realizarea durabilității depline rămâne o provocare uriașă, dar eforturile de a atinge niveluri mai ridicate de durabilitate în întreaga economie reprezintă o necesitate având în vedere provocările climatice și de mediu cu care ne confruntăm.

 

Andreas Barkman

Andreas Barkman

Expertul AEM în domeniul finanțării durabile

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului