dalje
prethodno
stavke

Article

Razgovor: Sustav održivog financiranja – koja je njegova svrha?

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2023-05-25 Zadnja izmjena 2023-08-29
5 min read
Što je održivo financiranje i koju ulogu može imati u prelasku Europe na ugljičnu neutralnost? Zamolili smo Andreasa Barkmana, glavnog stručnjaka za održivo financiranje u Europskoj agenciji za okoliš, da objasni što EU poduzima kako bi osigurao da financijski sektor pruža doprinos ozelenjivanju našeg financijskog sustava i na taj način podržao održivi rast.

Što održivo financiranje znači za EU u pogledu njegove provedbe u praksi?

Ulaganja potrebna za financiranje prijelaza europskog gospodarstvana klimatski neutralno, resursno učinkovito i pravedno gospodarstvo otporno na klimatske promjene  daleko su iznad kapaciteta samih vlada i poreznih obveznika. Zbog toga je EU razvila politiku održivog financiranja koja će biti ključna za mobilizaciju, povećanje i usmjeravanje privatnih ulaganja u održivije tehnologije i poduzeća te za dugoročno održivo financiranje gospodarskog rasta.

Održivo financiranje ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva politike u okviru Europskog zelenog plana, kao i međunarodnih obveza EU-a u pogledu ciljeva u području klime i održivosti.

Kad je riječ o održivom financiranju, pri donošenju odluka o ulaganju uzimamo u obzir okolišne, socijalne i upravljačke kriterije.  Ekološki kriteriji uključuju pitanja očuvanja biološke raznolikosti, sprječavanja onečišćenja, poticanja kružne ekonomije ili pomoći u ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. Ostali kriteriji uključuju pitanja ljudskih prava, radnih odnosa i ulaganja u zajednice.

Stoga je cilj politike potaknuti i olakšati ulaganja koja znatno pridonose okolišnim ciljevima i promiču šire ciljeve održivosti. Održiva financijska politika potrebna je kako bi se financijski sektor usmjerio prema većoj održivosti i kako bi se poboljšalo financiranje prelaska gospodarstva na održivost.

 

U kojoj je mjeri EU uspostavila pravila o održivom financiranju za ulagače?

EU je uložila znatne napore u razvoj okruženja politike održivog financiranja, uključujući pravne i nepravne mjere koje proizlaze iz Akcijskog plana za financiranje održivog rasta iz 2018. i Strategije održivog financiranja iz 2021. u okviru Europskog zelenog plana.

U okviru akcijskog plana za održivo financiranje već je uspostavljeno ključno zakonodavstvo, kao što su Uredba o taksonomiji, Uredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredba o klimatskim referentnim vrijednostima EU-a.

 

Što se postiže pravilima i propisima?

Paketom politika EU-a o održivom financiranju postiže se mnogo i na mnogo načina EU ima vodeću ulogu. EU nastoji primjenjivati općeniti pristup održivom financiranju koji se bavi ključnim točkama intervencije i može znatno promijeniti način na koji financijski sustav podupire održivost. Pravila i propisi usmjereni su na niz različitih aktera, financijskih proizvoda i instrumenata.

Jedan od zajedničkih elemenata jest poboljšano objavljivanje rezultata financijskih i nefinancijskih poduzeća i financijskih proizvoda u pogledu stupnja okolišne održivosti, izloženosti rizicima za održivost itd.; drugim riječima, veća transparentnost kao pokretač promjena kako bi svi vidjeli koja su ulaganja održiva i kako bi se smanjio rizik od manipulativnog zelenog marketinga.

 

Koja je uloga EEA-a u osiguravanju održivog sustava financiranja?

Europska agencija za okoliš doprinijela je oblikovanju politike održivog financiranja EU-a aktivnim sudjelovanjem i pružanjem doprinosa nizu stručnih skupina koje pomažu Europskoj komisiji u njezinu radu na Akcijskom planu za održivo financiranje i njegovim sastavnicama, kao što je taksonomija EU-a. EEA je stalni član Platforme za održivo financiranje, osnovane u okviru Uredbe o taksonomiji EU-a, koja savjetuje Komisiju i djeluje kao savjetnik za određene teme povezane s Uredbom o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Europska agencija za okoliš sudjelovala je u Stručnoj skupini na visokoj razini za održivo financiranje 2016. – 2018., koja je 2018. pružila ključan doprinos akcijskom planu, te u izradi taksonomije EU-a za održive djelatnosti sudjelovanjem u Tehničkoj stručnoj skupini za održivo financiranje (u razdoblju 2018. – 2020.). Od 2020. stalni je član Platforme za održivo financiranje.

EEA će nastaviti pomagati u izradi politika usmjerenih na preusmjeravanje tokova kapitala u održive djelatnosti podupiranjem niza političkih procesa EU-a, uključujući standarde izvješćivanja u skladu s Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti.

 

Možete li objasniti što je taksonomija EU-a i kako će funkcionirati?

Taksonomija se definira uvjete pod kojima se gospodarska djelatnost može smatrati okolišno održivom. Njome se utvrđuju tehnički kriteriji za razine okolišne učinkovitosti i minimalne socijalne zaštitne mjere za popis djelatnosti. Ti kriteriji moraju biti ispunjeni kako bi se aktivnosti zakonski klasificirale kao okolišno održive.

Taksonomija se prvenstveno odnosi na objavljivanje podataka, pri čemu će poduzeća obuhvaćena Direktivom EU-a o korporativnom izvješćivanju o održivosti morati objaviti kako obavljanje njihovih gospodarskih djelatnosti ispunjava kriterije taksonomije i koliki se udio njihovih aktivnosti može smatrati okolišno održivim. Zahtjevi za objavljivanje primjenjuju se i na buduća ulaganja tih društava.

Na primjer, banke će morati objaviti svoj omjer zelene imovine, kojim se iskazuje udio imovine uložene u gospodarske djelatnosti usklađene s taksonomijom u odnosu na njihovu ukupnu imovinu. Taksonomija će također utjecati na objave povezane s financijskim proizvodima i dovesti do stvaranja novih financijskih proizvoda s obilježjima održivosti.

 

Kako ćemo znati preusmjerava li se europski sektor ulaganja na zelenija ulaganja i odmiče li se od industrija / sektora koji se temelje na fosilnim gorivima?

Jedan od ključnih ciljeva održivog financiranja jest pomoći u preusmjeravanju tokova kapitala prema održivijim gospodarskim djelatnostima, a praćenje tih tokova kapitala postat će sve važnije kao pokazatelj toga postaje li sustav doista održiviji.

U okviru strategije održivog financiranja iz 2021. Europska komisija uspostavit će čvrst okvir za praćenje u suradnji s Platformom za održivo financiranje i financijskim regulatorima EU-a. Taj bi rad trebao započeti 2023.

 

Kako su napori EU-a u području održivog financiranja usporedivi sa sličnim mjerama poduzetima u drugim regijama i zemljama?

Kad je riječ o uspostavi sveobuhvatnog okvira politike održivog financiranja, EU je predvodnik na međunarodnoj razini. Na taj način EU utječe i na druge aktere s obzirom na međunarodnu narav financijskih tržišta i intenzivnu suradnju s jurisdikcijama izvan EU-a, primjerice u okviru skupine G20 i Međunarodne platforme za održivo financiranje.

 

Možemo li ikad ostvariti sustav 100 % održivog financiranja? Je li to realno?

Potpuno održiv sustav financiranja ovisi o potpuno održivom gospodarstvu i obrnuto. Trenutačno nijedno nije postignuto. Međudjelovanje politika usmjerenih na realno gospodarstvo i politika usmjerenih na financijski sustav bit će ključno za prelazak na veću održivost u svim područjima.

Kao što je slučaj s brojnim drugim aspektima, financijski sustav uistinu je globalne naravi te stoga druge regije i zemlje također moraju raditi na ozelenjivanju svojih gospodarstava. Postizanje potpune održivosti i dalje je golem izazov; međutim, s obzirom na klimatske i okolišne izazove s kojima se suočavamo, neophodno je ostvariti više razine održivosti u čitavom gospodarstvu.

 

Andreas Barkman

Andreas Barkman

Stručnjak za održivo financiranje u Europskoj agenciji za okoliš 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, signals 2022
Radnje vezane za dokument