următorul
anteriorul
articole

Article

Interviu: Investiții pentru durabilitate

Schimba limba
Article Publicată 2023-05-25 Data ultimei modificări 2023-08-29
7 min read
Banca Europeană de Investiții (BEI) este cea mai mare instituție financiară multilaterală din lume și unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare a combaterii schimbărilor climatice sub formă de granturi, împrumuturi și garanții. Am intervievat-o pe Eva Mayerhofer, specializată în biodiversitate și mediu în cadrul BEI, cu privire la provocările și oportunitățile de accelerare a tranziției verzi a Europei prin finanțare durabilă.

Care este misiunea BEI?

BEI este componenta de finanțare a UE. Promovează dezvoltarea durabilă în cadrul UE, dar și la nivel mondial. Avem un angajament ferm față de dezvoltarea durabilă, iar acesta este ancorat în statutele și politicile noastre, cum ar fi Foaia de parcurs a Băncii pentru climă și cadrul de sustenabilitate socială și de mediu, precum și în modul în care am adoptat finanțarea durabilă ca model operațional pentru toate activitățile noastre.

Marile cadre de politică globale pe care intenționăm să le operaționalizăm, în cadrul mandatului nostru de bancă publică, includ obiectivele de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris privind schimbările climatice și ceea ce se speră că va fi cadrul post-2020 pentru biodiversitate.

 

Și la ce lucrați personal în cadrul BEI?

Conduc unitatea Politica de mediu din cadrul Oficiului pentru mediu, climă și societate și coordonez agenda privind biodiversitatea pentru bancă. În practică, aceasta înseamnă să ne asigurăm că dispunem de standarde și cerințe adecvate pentru a ne desfășura activitatea într-un mod care să ia în considerare riscurile de mediu și să integreze considerentele de mediu în celelalte politici ale noastre.

Toate proiectele noastre sunt evaluate din punct de vedere social, climatic și de mediu, iar în ceea ce mă privește, trebuie să mă asigur că operațiunile noastre sunt pozitive din punct de vedere al naturii. Acest lucru presupune creșterea ponderii finanțărilor pentru sprijinirea biodiversității, abordarea factorilor care determină pierderea biodiversității și, bineînțeles, începerea abordării riscurilor legate de biodiversitate din perspectivă financiară.

 

Cum poate BEI să ajute Europa în tranziția sa către durabilitate?

Răspunsul BEI la Pactul verde european a fost Foaia de parcurs a Băncii pentru climă, care prezintă obiectivele noastre ambițioase privind acțiunile climatice și durabilitatea mediului. În foaia de parcurs respectivă, Grupul BEI, care include Fondul european de investiții, s-a angajat să sprijine investiții în valoare de o mie de miliarde EUR în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și în durabilitatea mediului în perioada 2021-2030.

Însă, chiar înainte de Pactul verde european, în 2019, BEI și-a asumat un angajament foarte semnificativ de a crește ponderea finanțării sale dedicate acțiunilor climatice și durabilității mediului la cel puțin 50 % și mai mult până în 2025. Toate operațiunile noi ale Grupului BEI au fost aliniate la obiectivele și principiile Acordului de la Paris de la începutul anului 2021.

În ceea ce privește durabilitatea din punct de vedere al mediului, BEI are o contribuție importantă la sprijinirea clienților în abordarea unora dintre disfuncționalitățile pieței, stimulentele denaturate și lacunele în materie de investiții. Aceasta poate include utilizarea unor cadre de măsurare care să reflecte impactul pozitiv și negativ al proiectelor lor asupra naturii.

 

Care sunt în prezent cele mai mari provocări în ceea ce privește investițiile pentru durabilitate?

Cred că acestea sunt aspecte legate de reglementare și de dimensiunea și structura pieței, care afectează adesea viabilitatea financiară a investițiilor. De asemenea, standardele diferite de la o țară la alta îngreunează investițiile în durabilitate.

O altă provocare comună în sectorul public este lipsa de resurse pentru conceperea sau punerea în aplicare a investițiilor. În unele cazuri, acest lucru duce la o planificare deficitară, în special în ceea ce privește investițiile complexe. O altă barieră în calea investițiilor pe care am identificat-o reprezintă faptul că este adesea dificil să existe proiecte eligibile pentru finanțare în sectorul mediului, de exemplu în economia circulară sau în capitalul natural.

O modalitate prin care putem contribui la depășirea acestor provocări este introducerea unui model de proiect în cadrul căruia riscul este împărțit de către mai mulți investitori. Sectorul public poate, de asemenea, să beneficieze de finanțare prin granturi, reducând și mai mult riscul acestor investiții.

 

Unde vedeți cele mai mari oportunități de investiții pentru durabilitate?

În calitate de expert în domeniul biodiversității, sunt cu adevărat încântată că agenda privind biodiversitatea a fost ridicată la același nivel cu agenda privind clima. În prezent, se recunoaște faptul că, dacă nu vom aborda degradarea mediului în ansamblu, nu ne vom îndeplini obiectivele de durabilitate.

Consider că această recunoaștere va declanșa o regândire și o realiniere a finanțării noastre. Cred că proiectele de tip capital pur natural vor rămâne de nișă, dar, datorită garanțiilor și angajamentelor tot mai mari, inclusiv din partea sectorului privat și a băncilor centrale, vom vedea mult mai multe investiții în abordarea atât a pierderii biodiversității, cât și a factorilor care o cauzează. Acest lucru poate accelera tranziția, de exemplu în sectorul industrial și în industria prelucrătoare, către luarea în considerare a naturii.

În același timp, cred că și comunitatea biodiversității recunoaște că nu putem face singuri acest lucru, ci trebuie să valorificăm numeroasele oportunități și sinergii din agenda privind clima. Asigurându-ne că aceste legături sunt realizate putem obține o finanțare climatică benefică pentru natură.

 

Un alt aspect este acela că finanțarea biodiversității este strâns legată de reziliența comunităților, de mijloacele lor de subzistență. Cred că dacă vom aborda, de asemenea, unele dintre problemele sociale din interiorul și din afara UE, precum și inegalitățile, vom avea un impact mai pozitiv asupra biodiversității.

© Anna Sander, Well with Nature /EEA

 

Cum măsurați progresele înregistrate?

Nu poți genera un impact dacă nu îl măsori corespunzător, iar această măsurare ne va indica și dacă ne aflăm pe drumul bun și dacă trebuie să modificăm tipul de operațiuni pe care le finanțăm.

Avem nevoie de cel puțin două seturi de indicatori: unii cu privire la care să raporteze țările, iar alții la nivel de proiect. Trebuie să măsurăm realizările, rezultatele și impactul. În ceea ce privește realizările, aceasta poate fi, de exemplu, suprafața de teren pe care este restaurat mediul natural până la un anumit nivel.

În ceea ce privește impactul, colaborăm cu partenerii, inclusiv cu AEM, în vederea elaborării unor indicatori mai armonizați privind poluarea, biodiversitatea și în alte domenii ale mediului, astfel încât să putem utiliza aceleași definiții și date. Această consolidare prezintă un caracter mai degrabă urgent, deoarece sectorul privat și sectorul financiar devin mult mai proactive prin noi inițiative.

 

Ce face BEI pentru a îmbunătăți sustenabilitatea propriilor sale operațiuni?

În mod evident, putem avea cel mai mare impact prin asigurarea durabilității finanțării pe care o oferim. Însă banca este, de asemenea, certificată în cadrul EMAS (sistemul UE de management de mediu și audit) și avem o strategie de îmbunătățire a sustenabilității modului nostru de funcționare.

În cadrul băncii, s-a depus un efort semnificativ de reducere a amprentei noastre de carbon, în care transportul reprezintă principala componentă. La fel ca în multe alte locuri, amprenta noastră de carbon a scăzut în timpul pandemiei de COVID-19 și încercăm acum să menținem unele dintre bunele practici pe care le-am învățat în perioada respectivă, de exemplu reuniunile online.

Cu toate acestea, în multe cazuri este necesar să se viziteze, de exemplu, șantierele, în special în afara UE, pentru a ne desfășura activitatea de supraveghere în mod corespunzător și pentru a colabora cu comunitățile afectate. Am experimentat utilizarea imaginilor prin satelit și a tururilor virtuale, dar este încă dificil de realizat supravegherea complet de la distanță.

În biroul nostru, a trebuit să ne gândim, de exemplu, la economisirea energiei, a hârtiei și a apei. În acest context, consider că sensibilizarea personalului este esențială. Tot mai mulți colegi merg cu bicicleta la locul de muncă sau utilizează transportul public, care este gratuit în Luxemburg.

 

Ce pot face cetățenii europeni pentru a sprijini obiectivele BEI?

Cetățenii trebuie să ne tragă întotdeauna la răspundere pentru obiectivele, politicile și activitatea noastră, de exemplu prin intermediul Parlamentului European sau al organizațiilor societății civile cu care banca are un dialog constructiv pe mai multe teme.

Ceea ce este poate și mai important este implicarea cetățenilor la nivel local și național, deoarece finanțarea băncii este determinată de cererea de noi proiecte și inițiative. Creșterea acestei cereri necesită colaborarea cu guvernele naționale pentru a se asigura că acestea creează un mediu propice care să permită BEI să sprijine sectorul privat și cel public în punerea în aplicare a Pactului verde european.

În general, cred că cetățenii trebuie să fie mai vocali și mai implicați. Ne punem speranțele în generațiile mai tinere, deci este important ca acestea să fie active și implicate și, de asemenea, să voteze.

 

Eva Mayerhofer

Specialist principal în mediu și biodiversitate al Băncii Europene de Investiții

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului