următorul
anteriorul
articole

Article

Finanțarea combaterii schimbărilor climatice: resurse pentru o Europă cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice

Schimba limba
Article Publicată 2017-02-03 Data ultimei modificări 2021-05-11
Photo: © Giulia Soriente, My City/EEA
Clima noastră se schimbă. Trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră pentru a limita rata schimbărilor climatice și, în același timp, trebuie să luăm măsuri care să ne sprijine în pregătirea pentru impacturile actuale și cele din viitor. Ambele direcții de acțiune necesită redirecționarea fără precedent a investițiilor. Acest lucru a fost confirmat în cadrul conferințelor privind clima de la Paris și, mai recent, de la Marrakesh. Sectorul financiar poate și va juca un rol esențial în sprijinirea tranziției Europei către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice.

Europa trebuie să investească substanțial în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea.  Sectorul financiar poate și va juca un rol esențial în sprijinirea tranziției Europei către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice.  Investițiile din sectorul public nu vor fi suficiente pentru a finanța tranziția, dar pot sprijini mobilizarea și stimularea capitalului privat, care este indispensabil pentru redirecționarea investițiilor la scara necesară. 

Hans Bruyninckx, Director executiv al AEM

Europa trebuie să investească substanțial în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea. Estimările sumelor reale necesare variază în mod semnificativ și, în funcție de domeniul de aplicare, de amploare sau de metodologie, ele pot ajunge până la sute de miliarde de euro pe an. În comparație cu capacitatea totală de finanțare a sistemului financiar, aceste nevoi de investiție sunt relativ mici. Cu toate acestea, în pofida capacității sale extinse, sistemul financiar acoperă în prezent doar o fracțiune din necesitatea de investiție.

Principalele provocări pentru stimularea investițiilor ecologice includ, printre altele, depășirea barierelor existente și a blocajelor în sistemul financiar care prelungesc și promovează activități nesustenabile și redirecționarea fondurilor către inițiative care stimulează reziliența la schimbările climatice și reduc emisiile de dioxid de carbon. Pentru a avea măsuri coerente și eficace pe teren, necesitățile de investiție trebuie abordate într-un mod sistematic la toate nivelurile — european, național și local. Divulgarea coerentă și completă a riscurilor climatice de către societăți este o condiție prealabilă pentru a lua decizii de investiție în cunoștință de cauză. În plus față de ameliorarea transparenței cu privire la riscurile climatice, planificarea și angajamentele pe termen lung contribuie, de asemenea, la trimiterea de semnale clare investitorilor.

Semnalele politice clare facilitează investițiile pe termen lung

Acordul de la Paris din 2015 a stabilit obiectivul global de a „face ca toate fluxurile financiare să fie coerente cu o cale către dezvoltarea cu emisii scăzute și rezilientă la schimbările climatice”. Acest obiectiv a fost confirmat, de asemenea, de conferința privind schimbările climatice de la Marrakesh, din 2016.

Pachetul „energie curată”, propus recent de Comisia Europeană, confirmă angajamentul UE față de o tranziție cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice. Pachetul explică obiectivul de reducere cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și propune obiective de cel puțin 30 % pentru eficiența energetică și de cel puțin 27 % pentru energia regenerabilă până în anul 2030. De asemenea, se subliniază rolul important al investițiilor în tranziția către energie curată și beneficiile lor economice comune. Potrivit Comisiei Europene, prin mobilizarea a până la 177 de miliarde EUR de investiție publică și privată pe an, începând cu anul 2021, pachetul propus poate genera o creștere de până la 1  % a PIB-ului în următorul deceniu și poate crea 900 000 de locuri noi de muncă.

Cadrul și obiectivele politice ale UE sunt puse în aplicare, în general, prin intermediul strategiilor și al acțiunilor concrete din cadrul țărilor, inclusiv prin intermediul strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon. O evaluare preliminară a acestor strategii de către AEM indică faptul că acestea variază în mod considerabil în ceea ce privește domeniul de aplicare și amploarea, precum și nivelul de ambiție. Ele conțin informații foarte limitate cu privire la necesitățile și planurile de finanțare pentru redirecționarea investițiilor. În plus, deseori lipsește o viziune pe termen lung, la nivel național, în conformitate cu obiectivele UE privind decarbonizarea. În mod similar, multe țări au adoptat, de asemenea, strategii de adaptare și planuri de acțiune naționale, dar de multe ori detaliile cu privire la finanțarea acestora nu sunt disponibile. Pentru a consolida încrederea investitorilor, strategiile de dezvoltare cu emisii reduse de carbon și planurile naționale de acțiune trebuie completate de strategii naționale de finanțare a combaterii schimbărilor climatice.

Investițiile din sectorul public nu vor fi suficiente pentru a finanța tranziția, dar pot sprijini mobilizarea și stimularea capitalului privat, care este indispensabil pentru redirecționarea investițiilor la scara necesară. Cel puțin 20 % din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 este alocat pentru acțiuni referitoare la climă. Decizia recentă a UE de a extinde și de a majora fondurile europene pentru investiții strategice și grupul la nivel înalt stabilit recent privind finanțarea durabilă reprezintă, de asemenea, etape importante spre construirea unui sistem financiar care promovează durabilitatea în Europa.

Un sistem financiar pentru a oferi soluții inovatoare

Strategiile de finanțare a combaterii schimbărilor climatice necesită implicarea diferitelor părți interesate — publice și private — la toate nivelurile, inclusiv la nivel local. Sistemul financiar trebuie, de asemenea, să evolueze pentru a răspunde unor tipuri diferite de necesități și surse.

Unele municipalități europene au propus deja metode inovatoare de a-și finanța acțiunile prin combinarea a diferite surse de finanțare sau dezvoltarea altora noi, cum ar fi finanțarea participativă a obligațiunilor climatice. Cu toate acestea, în conformitate cu viitoarea noastră evaluare, multe municipalități încă se confruntă cu dificultăți în a găsi finanțare pentru măsurile lor de adaptare climatică. Lipsa capacității și a expertizei în identificarea surselor și solicitarea celor mai potrivite tipuri de finanțare ridică o barieră importantă, printre altele. În plus, în multe cazuri, măsurile de adaptare climatică nu sunt considerate încă „investiții profitabile” de factorii de decizie financiară.

Creșterea nivelului de sensibilizare cu privire la riscurile climatice și beneficiile suplimentare ale măsurilor de adaptare climatică (de exemplu, stimularea calității vieții și atractivitatea locului care beneficiază de astfel de măsuri) ar putea avea ca rezultat o evaluare diferită a ceea ce constituie o bună investiție.

AEM și finanțarea combaterii schimbărilor climatice

Având în vedere rolul esențial al finanțării combaterii schimbărilor climatice în realizarea tranziției necesare în Europa, AEM desfășoară activități pentru evaluarea conexiunilor dintre acțiunile actuale și viitoare pentru atenuare și adaptare, pe de o parte, și dintre sistemele de finanțare și fiscale, pe de altă parte. O mai bună înțelegere a acestor conexiuni este o condiție prealabilă pentru îndepărtarea barierelor din calea finanțării combaterii schimbărilor climatice și a redirecționării fondurilor pentru a sprijini tranziția cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice. Vom împărtăși rezultatele noastre pe parcursul anului 2017.

 

Hans Bruyninckx
Director executiv al AEM

Editorial publicat în ediția 04/2016 a buletinului informativ al AEM, decembrie 2016

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului