Luftforurensning

Endre språk

Luftforurensning skader menneskers helse og miljøet. I Europa har utslippene av flere luftforurensende stoffer gått betydelig ned de siste tiårene, noe som har gitt bedre luftkvalitet i hele regionen. Men konsentrasjonene av luftforurensende stoffer er fortsatt for høye, og luftkvalitetsproblemene vedvarer. En betydelig andel av Europas befolkning bor i områder, særlig byer, der luftkvalitetskriterier overskrides. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss