Gerai vakarienei pagaminti pirkite sąžiningos prekybos (angl. Fairtrade) produktus!

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Sąžininga prekyba užtikrina, kad su pietinio Žemės pusrutulio šalių gamintojais būtų tinkamai atsiskaitoma. Esama daug sąžiningai prekiaujamų produktų, kurie kartu yra ekologiški.
Dokumento veiksmai
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100