Όταν ετοιμάζετε ένα καλό γεύμα, αγοράστε προϊόντα Fairtrade (δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου)!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί από χώρες του τρίτου κόσμου λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους. Υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία είναι πιστοποιημένα ως Fairtrade και ταυτόχρονα είναι βιολογικά.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100