Когато ще приготвяте хубаво ястие, пазарувайте продукти с марката на Феъртрейд (Fairtrade)!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Феъртрейд се грижи производителите от южните страни да получат полагащия им се дял. Има и много продукти, които са едновременно биологични и носят етикета на Феъртрейд.
Действия към документ