Kupując produkty spożywcze, szukaj tych ze znakiem Fairtrade (sprawiedliwy handel)!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Ruch Sprawiedliwy Handel dąży do zapewnienia krajom Południa równych szans w dostępie do rynku. Wiele produktów certyfikowanych znakiem Fairtrade równocześnie pochodzi z hodowli ekologicznych.
Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100