Reikia reikalus sutvarkyti netoliese?

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Neretai automobiliai orą teršia labiau trumpų kelionių metu, kuomet variklis dar šaltas, tad užuot važiavę automobiliu, eikite ar važiuokite dviračiu.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100