Ska du göra ett ärende?

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Bilar släpper ofta ut mer avgaser under korta resor när motorn är kall, så försök att gå eller cykla i stället.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100