Трябва да стигнете бързо донякъде?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Колите често замърсяват въздуха повече при кратки пътувания, когато двигателят е студен, затова по-добре отидете пеша или с колело.
Действия към документ