Трябва да стигнете бързо донякъде?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Колите често замърсяват въздуха повече при кратки пътувания, когато двигателят е студен, затова по-добре отидете пеша или с колело.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100