Χρειάζεται να κάνετε μικροδιαδρομές;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα αυτοκίνητα συνήθως σε μικρές αποστάσεις μολύνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα διότι ο κινητήρας τους είναι ακόμη κρύος. Γι' αυτό, προσπαθήστε να περπατήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατό σας.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100