Az energiáról

Lap Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
Az energia személyes kényelmet és mobilitást biztosít az emberek számára, emellett az ipari, kereskedelmi és társadalmi vagyon szempontjából is alapvető fontossággal bír. Másfelől viszont az energia előállítása és felhasználása során a környezetre jelentős terhek hárulnak (ideértve a hő és az elektromos áram termelését, a kőolaj finomítását és háztartásokban való végfelhasználását, a szolgáltatásokat, az ipart és a közlekedést). Ilyen terhek az üvegházhatást okozó gázok és a légszennyező anyagok kibocsátása, a földhasználat, a hulladéktermelés és az olajkiömlések. Ezek szerepet játszanak az éghajlatváltozásban, rombolják a természetes ökoszisztémákat és a mesterséges környezetet, valamint nem kívánatos hatással vannak az emberi egészségre.

 

A fosszilis tüzelőanyagok emberi tevékenységek során való elégetése nagy mértékben okolható a légkörben koncentrálódó széndioxid (CO2) mennyiségének növekedéséért, illetve a világ hőmérsékletének ebből adódó emelkedéséért és az éghajlatváltozásért. Az energia iránti igény növekedése a CO2 felhalmozódásához vezet, az energiatermelés módjából adódóan ugyanis ez a legfontosabb üvegházhatást okozó gáz. Energiaigényének kielégítésében a legtöbb ország fosszilis tüzelőanyagokra (olajra, gázra és kőszénre) támaszkodik. Ahhoz, hogy a folyamat során felszabaduló hőt energiává lehessen átalakítani, ezeket a tüzelőanyagokat el kell égetni. A tüzelőanyagban lévő szén oxigénnel lép reakcióba, így CO2 gáz keletkezik, ami a légkörbe szabadul ki. Szabadulnak fel légszennyező anyagok (kéndioxid, nitrogénoxidok és részecskék) is, azaz a levegő minőségét más hatások is befolyásolják. Az elektromos áramot és hőt termelő erőművekben végrehajtott műszaki lépéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően azonban a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége az utóbbi néhány évtized során lecsökkent.

A gazdaság – és ezzel együtt az energiafogyasztás is – továbbra is növekvőben van. Az ásványi tüzelőanyagok még mindig túlsúlyban vannak – az átlagos európai polgár energiaszükségletének kielégítése mintegy 79%-ban kőszén, gáz és olaj révén történik. Nagyjából 13% származik atomerőművekből, míg a fennmaradó 8% a gyorsan növekvő megújuló (különösen szél- és nap) energiából.

Az átlagos európai polgár évente 3,7 tonna olajnak megfelelő mennyiséget használ fel elektromos áram, fűtés és közlekedés formájában. Ez 7,8 tonna energiatermeléshez kapcsolódó CO2 kibocsátásának felel meg. Ezen a téren az egyes országok között – részben a megújuló energiaforrások felhasználásának elterjedése függvényében – nagy eltérések vannak. Az energiát igénylő ágazatok közül 1990 óta a közlekedés nőtt meg a legnagyobb mértékben, jelenleg ez az energia legnagyobb fogyasztója.
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100