järgmine
eelmine
punktid

News

EEA fotokonkurss 2022: „Loodusega sõber“

Muutke keelt
News Avaldatud 2022-07-07 Viimati muudetud 2023-10-24
1 min read
Kas teed häid fotosid? Kas naudid looduses viibimist? Kui vastad mõlemale küsimusele „jah“, võib sinus peituda see, mida on vaja Euroopa Keskkonnaameti uue fotokonkursi „Loodusega sõber“ rahalise auhinna võitmiseks. Saada meile oma parimad fotod 1. oktoobriks 2022.

Euroopa rohelises kokkuleppes ja ELi nullsaaste tegevuskavas pööratakse erilist tähelepanu Euroopa looduse olukorra parandamisele ja mürgivaba keskkonna loomisele, mis ei kahjustaks inimeste tervist ja ökosüsteeme. Meie tervis, elukvaliteet ja heaolu on lahutamatult seotud puhta keskkonnaga. 

EEA fotokonkurss „Loodusega sõber“ toob esile meie ühendatuse loodusega, kui palju sellest hoolime ja kuidas see aitab meid emotsionaalselt ja füüsiliselt tervena hoida. Konkursi eesmärk on suurendada teadlikkust kasust, mida me kõik saame nullsaaste saavutamiseks võetavate meetmete abil. 

Reeglid on lihtsad: Saada meile kuni viis parimat loodusfotot mistahes neljas konkursikategooriasõhk, vesi, maa, heli – 1. oktoobriks 2022. 

Iga kategooria võitja saab 1000 euro suuruse rahalise auhinna. Lisaauhinnad antakse välja nii parimale noore esitatud fotole kui ka publiku lemmikule. 

Konkurss on avatud vähemalt 18aastastele 32 EEA liikmesriigi ja 6 koostööd tegeva riigi kodanikele. Need riigid on 27 ELi liikmesriiki, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo*, Montenegro, Põhja-Makedoonia ning Serbia. 

Konkursikategooriad, -reeglid ja osalemiskord on konkursi veebilehel „Loodusega sõbraks“. 

 

See nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega