επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-168-el
Δημοσίευση 09/08/2022 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Η τελευταία έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ» παρουσιάζει ανησυχητικά αποτελέσματα από την περίοδο αναφοράς2013-2018. Πολλά είδη και οικότοποι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα για να ανατραπεί η κατάσταση.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση signals, signals2021
Ενέργειες Εγγράφων