nästa
föregående
poster

Infographic

Tillståndet för naturen i EU

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-168-sv
Publicerad 2022-05-17 Senast ändrad 2023-08-29
Europeiska miljöbyråns senaste rapport State of nature in the EU, visar på oroväckande resultat för rapporteringsperioden 2013–2018. Många arter och naturtyper i Europa har en osäker framtid, om inte omedelbara insatser sätts in för att förändra situationen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals2021
Dokumentåtgärder