li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

L-istat tan-natura fl-UE

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-168-mt
Ippubblikat 09 Aug 2022 Mibdul l-aħħar 29 Aug 2023
L-aħħar rapport tal-EEA dwar “L-istat tan-natura fl-UE” juri riżultati allarmanti mill-perjodu ta’ rapportar tal-2013-2018. Ħafna speċi u ħabitats fl-Ewropa huma mhedda sakemm ma jittieħdux passi urġenti biex dawn ma jintilfux.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, signals2021
Dokument ta’ Azzjonijiet