επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Γεωργία συμβατή με τη φύση

Eyewitness story
Ένα επίπεδο πάνω
 • Η γεωργία διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στον τρόπο που προσαρμοζόμαστε στην κλιματική αλλαγή. Οι καλλιέργειες χαμηλής έντασης σέβονται και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μείωση του «αποτυπώματος άνθρακα». Ταυτόχρονα, διανοίγουν νέες επιχειρηματικές προοπτικές καθώς οι καταναλωτές ενστερνίζονται την ιδέα της «βραδυφαγίας» (slow food) και υποστηρίζουν τα κινήματα υπέρ των βιολογικών προϊόντων. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Στο οικογενειακό κτήμα La Vialla στην Τοσκάνη της Ιταλίας παράγονται περισσότερα από 60 είδη βιολογικών τροφίμων, όπως κρασί, ελαιόλαδο, τυρί, τομάτες και ζυμαρικά. Βασική αρχή της καλλιέργειας που εφαρμόζεται εδώ είναι η ποικιλία. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Οι αδελφοί Lo Franco έχουν σχεδιάσει κάθε πτυχή της αλυσίδας παραγωγής τους με γνώμονα το περιβάλλον, από την προετοιμασία του εδάφους μέχρι τη συσκευασία των προϊόντων. Στα 600 εκτάρια γης που διαθέτουν η καλλιέργεια πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή εντομοκτόνων. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Το έδαφος, ένας πόρος που συχνά θεωρείται δεδομένος, διαδραματίζει καίριο ρόλο για τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής. Τα εδάφη της ΕΕ περιέχουν περισσότερους από 70 δισεκατομμύρια τόνους οργανικού άνθρακα ή περίπου 7% του ολικού παγκόσμιου ισοζυγίου άνθρακα. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • «Στη La Vialla εφαρμόζουμε τη μέθοδο της εναλλαγής καλλιεργειών ώστε να διατηρούμε το έδαφος υγιές», αναφέρει ο Antonio Lo Franco. «Εμπλουτίζουμε τη γη με κοπριά και άλλα οργανικά προϊόντα και έτσι ο άνθρακας εγκλωβίζεται στο έδαφος αντί να εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα.» Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Οι αδελφοί πιστεύουν ότι οι φιλικότερες προς το περιβάλλον γεωργικές μέθοδοι θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στο μέλλον. «Πιστεύω ότι η βιολογική γεωργία θα εντατικοποιηθεί καθώς η αύξηση των εκπομπών CO2 και η ρύπανση δεν είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου», λέει ο Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • Στο Cloughjordan του Tipperary δημιουργήθηκε το πρώτο οικοχωριό της Ιρλανδίας, με στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες του με βιώσιμο τρόπο: Έχει σχεδιαστεί και οικοδομηθεί σύμφωνα με τις αρχές της οικολογίας, θα λειτουργεί χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και θα εκμεταλλεύεται τα τοπικά παραγόμενα βιολογικά τρόφιμα. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • «Δέκα χρόνια πριν συγκροτήθηκε μία ομάδα ανθρώπων με σκοπό να προσπαθήσουν να μειώσουν το «αποτύπωμα άνθρακα». Μελετήσαμε πώς χτίζουμε τα σπίτια μας, πώς εξασφαλίζουμε τα προς το ζην, πώς καλλιεργούμε τα τρόφιμά μας και πώς μετακινούμαστε», λέει η Iva Pocock, μέλος του σχεδίου. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Τα σπίτια του οικοχωριού περιστοιχίζονται από μονοπάτια κατά μήκος των οποίων υπάρχουν οπωροφόρα και άλλα καρποφόρα δέντρα, ενώ το ένα τρίτο της γης καλύπτεται από δάση, καλλιέργειες και κτήματα όπου οι κάτοικοι μπορούν να καλλιεργούν τα δικά τους φρούτα και λαχανικά. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη παραγωγή γάλακτος, αυγών και άλλων προϊόντων, η κοινοτική αγροτική εκμετάλλευση βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα των τοπικά διαθέσιμων τροφίμων και συμβάλλει στη μείωση της απόστασης που διανύουν τα τρόφιμα από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωσή τους («food miles»). Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες για τους αγρότες. Οι βιώσιμες προσεγγίσεις που ακολουθούνται στις καλλιέργειες της La Vialla και του Cloughjordan εξοικονομούν ενέργεια, μειώνουν το γεωργικό αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες αγοράς. Αυτοί οι αγρότες αποδεικνύουν ότι η προσαρμογή μπορεί να έχει τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντική αξία. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων