επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Article

Όχι απλώς αερολογίες - Παγκόσμια διπλωματία και αναζήτηση της διαδόχου κατάστασης του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Αλλαγή γλώσσας
Article Δημοσίευση 09/03/2009 Τελευταία τροποποίηση : 11/05/2021
Κάθε χειμώνα, οι πύλες των περίφημων Κήπων Τίβολι της Κοπεγχάγης, ενός φημισμένου πάρκου ψυχαγωγίας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ανοίγουν, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της παρατεταμένης περιόδου των Χριστουγέννων. Αυτό το Δεκέμβριο, το πιθανότερο είναι τα λαμπυρίζοντα φώτα του Τίβολι να επισκιαστούν από την 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών – την σημαντικότερη από ποτέ διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο – καθώς χιλιάδες διπλωματών, πολιτικών, επιχειρηματιών, οικολόγων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα που αφορούν το κλίμα, από ολόκληρο τον κόσμο, θα συρρεύσουν στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και ότι κάνουμε γι’ αυτήν, θα καθορίσει εμάς, την εποχή μας και, σε τελευταία ανάλυση, την παγκόσμια κληρονομιά μας

Ban Ki-Moon, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών

Η διάσκεψη αποτελεί ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας η οποία ξεκίνησε το 1992 με τη διάσκεψη κορυφής για τη Γη των ΗΕ που έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η διάσκεψη κορυφής κατέληξε στην υπογραφή της σύμβασης – πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία αποτελεί τη νομική βάση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι διασκέψεις στο πλαίσιο της Σύμβασης, που είναι γνωστές ως Διασκέψεις των Συμβαλλομένων Μερών (COP), λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση από το 1994.

Κιότο – ένα πρώτο βήμα για την μείωση των εκπομπών

Το πρωτόκολλο του Κιότο, που υπογράφηκε το 1997 στο πλαίσιο της UNFCCC, αποτελεί το πρώτο βήμα για την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών που απαιτείται για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών οι οποίες όταν εντείνονται είναι επικίνδυνες. Η πρώτη περίοδος ανάληψης υποχρεώσεων εκπνέει το 2012 και από την 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών αναμένεται να προκύψει μία φιλόδοξη διάδοχος κατάσταση.

Το Κιότο είναι σημαντικό λόγω του ότι θέτει δεσμευτικούς στόχους εκπομπών για τις αναπτυγμένες χώρες που το επικύρωσαν. Παραδείγματος χάριν, οι 15 χώρες που ήταν μέλη της ΕΕ (ΕΕ -15) το 1997, ανέλαβαν τον κοινό στόχο να μειώσουν τις εκπομπές κατά 8% συγκριτικά με το «έτος βάσης» (1). Πρέπει να επιτύχουν αυτόν τον στόχο κατά την διάρκεια της περιόδου 2008-2012 (2)

Οι χώρες αναμένεται να επιτύχουν τους στόχους τους σύμφωνα με το Κιότο κυρίως μέσα από την μείωση των εκπομπών στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Ωστόσο, είναι διαθέσιμες μία σειρά από άλλες εναλλακτικές επιλογές, προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες στην επίτευξη του στόχου τους (δείτε το πλαίσιο: Στο Κιότο εγκαίρως)

Σχ. 1 / Αποκλίσεις ανάμεσα στους στόχους του Κιότο για την ΕΕ, αφενός, και τους στόχους επιμερισμού των βαρών και τις προβλέψεις για το 2010 για την ΕΕ-15, αφετέρου. Πηγή: Έκθεση τάσεων και προβλέψεων, ΕΟΠ, 2007.

Το Κιότο υπήρξε αρκετά αμφιλεγόμενο κυρίως λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το επικύρωσαν καθώς και λόγω του ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες έχουν ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες, δεν έχουν θέσει στόχους σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Ο ΕΟΠ – μέρος του «παζλ»

Η ομάδα για την κλιματική αλλαγή του ΕΟΠ διαδραματίζει τον δικό της ρόλο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια, συντονίζοντας ένα τεράστιο έργο λογιστικής. Στοιχεία για τις εκπομπές των λεγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, από ολόκληρη την Ευρώπη, συλλέγονται, επαληθεύονται και στην συνέχεια αναλύονται σε δύο βασικές εκθέσεις που συνεισφέρουν στην διαδικασία του Κιότο.

Εφέτος, οι αριθμοί και η ανάλυση, την οποία εξυπηρετούν, έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της 15ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς δείχνουν ξεκάθαρα τις επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει ή δεν έχουν ακόμη θέσει στόχους θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ εφαρμόζει το πρωτόκολλο.

Η έκθεση απογραφής – μετρώντας τα αέρια

Η πρώτη έκθεση του ΕΟΠ για τα αέρια του θερμοκηπίου δημοσιεύεται κάθε άνοιξη και ονομάζεται έκθεση απογραφής. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στα πιο επιβλαβή, για την κλιματική αλλαγή, αέρια του θερμοκηπίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου καθώς και τα φθοριούχα αέρια. Η έκθεση απογραφής δείχνει τις τάσεις που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή εάν οι εκπομπές αυξάνονται ή μειώνονται. Δείχνει, επίσης, και από πού προέρχονται, στο εσωτερικό της κάθε χώρας, οι μειώσεις ή οι αυξήσεις των εκπομπών.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει μία εκτίμηση των εκπομπών του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ΕΟΠ. Ας εξετάσουμε τον τομέα της ενέργειας, ο οποίος ευθύνεται για περισσότερο από το 80% των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Οι στατιστικές για τη χρήση της ενέργειας, ανά τύπο καυσίμου, πολλαπλασιάζονται με τους «συντελεστές εκπομπών» και υπολογίζεται η εκπομπή ενέργειας από κάθε χώρα. Οι εκπομπές από την γεωργία υπολογίζονται βάσει της έκτασης του καλλιεργούμενου εδάφους, τον τύπο καλλιέργειας, την χρήση λιπασμάτων και τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων (βοοειδή, πουλερικά, πρόβατα, χοίροι κλπ) σε κάθε χώρα.

Ακριβώς όπως οι αθλητές ελέγχονται τακτικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμβαδίζουν με τους σχετικούς κανόνες, έτσι γίνεται και με την τακτική παρακολούθηση των εκπομπών. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται προκειμένου να διαμορφωθεί μία συνολική εικόνα για τις εκπομπές σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τα υποβάλλει επισήμως, ως στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην UNFCCC.

Επειδή τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται σε εθνικό επίπεδο, μεσολαβεί μία καθυστέρηση ενάμιση έτους. Η τελευταία έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2008, βασίζεται σε στοιχεία από το 2006. Η εν λόγω έκθεση δείχνει ότι οι εκπομπές της ΕΕ-15 ήταν 3% κάτω από το «έτος βάσης».

Τι σημαίνουν οι αριθμοί;

Η έννοια της μέτρησης αερίων είναι αρκετά αφηρημένη. Κατά συνέπεια, είναι επίσης δύσκολο να υπολογιστεί τι σημαίνει το ποσοστό μείωσης ή αύξησης των εκπομπών. Μπορεί να διευκολύνει την κατανόησή μας το να φανταστούμε τις μειώσεις σαν τις ημέρες του έτους. Ο στόχος του Κιότο για την ΕΕ-15 μεταφράζεται, από άποψη αξίας, σε εκπομπές 29 ημερών.

Για κάθε ένα από τα 5 έτη της περιόδου 2008-2012, οι εκπομπές της ΕΕ-15 θα πρέπει να είναι, κατά μέσο όρο, 29 μέρες λιγότερες σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Με αυτόν τον τρόπο, οι μειώσεις των εκπομπών πρέπει να λαμβάνουν χώρα με συνέπεια κατά την διάρκεια πολλών ετών.

Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΠ δείχνουν ότι επιτεύχθηκε μείωση 10 ημερών εκπομπών μεταξύ των ετών 1990 και 2006. Η ΕΕ-15 πρέπει να μειώσει τις εκπομπές κατά 19 ακόμη ημέρες για να επιτύχει τον στόχο.

Τάσεις και προβλέψεις

Ας φθάσουμε στο Κιότο εγκαίρως

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΠ, οι εκπομπές από την ΕΕ-15, το 2006, ήταν 3% κάτω από τα επίπεδα του «έτους βάσης».

Οι χώρες που έχουν υπογράψει το Κιότο πρέπει να προχωρήσουν σε σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, δεδομένης της πλήρωσης αυτής της προϋπόθεσης, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς του Κιότο, όπως τον «Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (CDM)» και την «Από Κοινού Υλοποίηση», δύο συγκροτημένα σχέδια που επιτρέπουν σε μία χώρα να αντισταθμίσει το μερίδιο των δικών της εκπομπών επενδύοντας σε προσπάθειες μείωσης κάπου αλλού.

Το σύστημα εμπορίας των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ ETS) αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο, το οποίο βοηθά τις βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Έχουν θεσπιστεί όρια για όλες τις βιομηχανικές περιοχές που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες CO2. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που μειώνουν τις εκπομπές κάτω από το «εκ κατανομής μερίδιό τους» ,μπορούν να πουλήσουν το υπόλοιπο των δικαιωμάτων εκπομπών τους σε άλλες εταιρίες, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιήσει επαρκείς μειώσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε η αγορά του άνθρακα. Το ΕΕ ETS υπολογίζεται σήμερα ότι θα μειώσει τις εκπομπές της ΕΕ-15 κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 3% (3).

Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το EE ETS θα μπορούσε να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει πρόσθετους τομείς, όπως την αεροπορία, τα πετροχημικά προϊόντα, τον τομέα παραγωγής αμμωνίας και αργιλίου, καθώς και νέα αέρια έτσι ώστε να καλυφθεί περίπου το μισό όλων των εκπομπών της ΕΕ (4).

Κατά την διάρκεια της περιόδου του Κιότο (2008-2012) οι αναπτυγμένες χώρες μπορούν επίσης να εμπορεύονται δικαιώματα εκπομπών αναμεταξύ τους ούτως ώστε να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους.

 

Αμέσως μετά την παράδοση της έκθεσης απογραφής, η ομάδα για την κλιματική αλλαγή του ΕΟΠ αρχίζει την δεύτερη μείζονα διαδικασία υποβολής εκθέσεων του έτους, η οποία κλιμακώνεται με την έκθεση «Τάσεις και προβλέψεις». Η έκθεση δημοσιεύεται τον χειμώνα, ακριβώς κατά το χρονικό διάστημα που επίκειται να συγκληθεί η 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών των Ηνωμένων Εθνών.

Η εν λόγω έκθεση εμπεριέχει μία βαθύτερη ανάλυση των τάσεων εκπομπών που εκτίθενται στην πρώτη έκθεση και επισημάνσεις για την προέλευση των εκπομπών και των μειώσεων των εκπομπών. Το κυριότερο είναι ότι η έκθεση εστιάζεται στις μελλοντικές προοπτικές και εκτιμά τις προβλέψεις των μελλοντικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2012 και, ακόμη παραπέρα, έως το 2020. Αυτή η μελλοντική προοπτική είναι ανεκτίμητη από την άποψη της καταγραφής της έκτασης του προβλήματος στο μέλλον και την ανάπτυξη της πολιτικής που θα πραγματευθεί το πρόβλημα (5).

Η τελευταία έκθεση για τις τάσεις και προβλέψεις επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ-15 μείωσε τις εκπομπές της κατά 3% το χρονικό διάστημα μεταξύ του «έτους βάσης» και του 2006. Αναφέρεται επίσης ότι απαιτείται ένας συνδυασμός προσεγγίσεων για να γεφυρωθεί το εναπομείναν κενό.

Οι υφιστάμενες και οι προγραμματισμένες «εθνικές» προσπάθειες (που λαμβάνουν χώρα στην βάση της κάθε χώρας), οι μηχανισμοί του Κιότο, οι μηχανισμοί δέσμευσης του ατμοσφαιρικού άνθρακα (καταβόθρες άνθρακα) (όπως η φύτευση δέντρων για την απορρόφηση των αερίων) και η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους και θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανή μείωση των εκπομπών κατά 11% στην ΕΕ-15. Η έκθεση αναφέρει, ωστόσο, ότι τα κράτη πρέπει να εφαρμόσουν προγραμματισμένα μέτρα πολύ σύντομα, αλλιώς δεν θα καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο στον σωστό χρόνο. Σε εθνικό επίπεδο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ήδη επιτύχει τον στόχο του Κιότο τους το 2006. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία προβλέπουν ότι θα επιτύχουν τους στόχους τους αλλά οι προβλέψεις από τη Δανία, την Ιταλία και την Ισπανία υποδεικνύουν ότι οι χώρες αυτές δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών.

 

Μελλοντικές προοπτικές: πέρα από το Κιότο

Οι ευρύτατα χρησιμοποιούμενες λέξεις ειδικής ορολογίας: «κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη», που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά κατά τη Διάσκεψη για τη Γη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο, ανακύπτουν έκτοτε στους κύκλους που ασχολούνται με την αλλαγή του κλίματος. Με απλά λόγια, η φράση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι αναπτυγμένες χώρες έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα αέρια του θερμοκηπίου που βρίσκονται στην ατμόσφαιρά μας. Οι χώρες αυτές είναι περισσότερο βιομηχανοποιημένες, παράγουν περισσότερες εκπομπές και θα πρέπει να έχουν θεμιτούς στόχους μείωσης εκπομπών σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να μετατραπεί η αντίληψη αυτή σε δράση που θα είναι αποδεκτή τόσο από τις βιομηχανοποιημένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τον ερχόμενο Δεκέμβρη, ο μείζων στόχος της COP 15 θα είναι να μετατρέψει, τελικά, την ρητορική σε παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών. Αυτό σημαίνει νέους στόχους για μειώσεις εκπομπών και, κυρίως, τη δέσμευση της Αμερικής και των κυριότερων αναπτυσσομένων χωρών όπως η Ινδία και η Κίνα.

Γνωρίζουμε ήδη τη θέση της ΕΕ για τις μελλοντικές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών: 20% μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020, που θα αυξηθεί σε μείωση της τάξεως του 30%, εάν κι άλλες αναπτυγμένες χώρες δεσμευτούν στην Κοπεγχάγη. Όλα, και τα 27, κράτη μέλη θα συμπεριληφθούν σε αυτή την διαδικασία.

Ο στόχος της ΕΕ για το 2020 ισοδυναμεί σχεδόν με την εξάλειψη των εκπομπών από όλες τις μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φανταστείτε την εξαφάνιση, από πλευράς εκπομπών, κάθε φορτηγού, λεωφορείου, αυτοκινήτου και αεροπλάνου. Ο στόχος είναι όντως φιλόδοξος αλλά πρέπει να επιτευχθεί αφού η πρόκληση είναι κρίσιμη.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν, σε παγκόσμια κλίμακα τέσσερις φορές ταχύτερα από το 2000 και μετά απ’ ό,τι την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή η αύξηση υπερκερνά κατά πολύ το χειρότερο σενάριο για το οποίο έγινε μνεία στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (ΔΕΚΑ) το 2007. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες εκπέμπουν σήμερα περισσότερο CO2 από τις αναπτυγμένες χώρες. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 ετών έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα φυσικών παραγόντων απορρόφησης («καταβόθρες»), όπως οι ωκεανοί, οι οποίοι απορροφούν CO2. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας για την μείωση των εκπομπών που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι περισσότερο αποτελεσματικές εάν θέλουμε να κρατήσουμε τα ατμοσφαιρικά επίπεδα του CO2 σταθερά.

«Το κόστος της αδράνειας για την κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο τόσο από οικονομική όσο και από ηθική άποψη. Οι φτωχότεροι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα υποφέρουν πρώτοι αλλά τις παράπλευρες πτυχές θα τις αισθανθούμε όλοι», είπε η Καθηγήτρια Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Επίσης προσέθεσε: «Η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει τα φυσιολογικά πολιτικά και χρηματοοικονομικά σύνορα. Δεν πρόκειται πλέον για ζήτημα που αφορά ένα ή δύο υπουργούς που συσκέπτονται στις τράπεζες του υπουργικού συμβουλίου. Είναι ένα θέμα που αφορά τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται».


Παραπομπές

The Global Carbon Project, 2008 (Παγκόσμιο Πρόγραμμα Άνθρακα, 2008). Carbon Budget 2007 (Προϋπολογισμός Άνθρακα 2007).

EEA, 2008a. Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2006 and inventory report 2008, EEA Technical No 6/2008 (Ετήσια απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα έτη 1990- 2006 και έκθεση απογραφής για το 2008, ΕΟΠ Τεχνική Δημοσίευση Αριθ. 6/2008).

EEA, 2008b. Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008, EEA Report No 5/2008 (Τάσεις και προβλέψεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη το 2008, Έκθεση ΕΟΠ Αριθ. 5/2008).


(1) Σύμφωνα με το Κιότο διαφορετικά αέρια έχουν διαφορετικά «έτη βάσης». Για το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου (99% όλων των εκπομπών) το «έτος βάσης» για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 ορίστηκε το 1990. Για τα φθοριούχα αέρια, οι χώρες μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο έτος αντί για το 1990. Δώδεκα από τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 επέλεξαν το 1995.

(2) Η ΕΕ-15 έχει έναν κοινό στόχο να επιτύχει σύμφωνα με το Κιότο. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος έχει έναν διαφοροποιημένο στόχο όσον αφορά την μείωση των εκπομπών: ορισμένα κράτη θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές ενώ άλλα επιτρέπεται να προχωρήσουν σε μία περιορισμένη αύξηση. Τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ξεχωριστούς στόχους να επιτύχουν, εκτός από την Κύπρο και την Μάλτα, οι οποίες δεν έχουν κανένα στόχο.  

(3) Σε σύγκριση με το «έτος βάσης» του Κιότο.

(4) Σήμερα, οι εκπομπές από τις διεθνείς αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο ή το δίκαιο της ΕΕ.

(5) Εστιάζοντας στις μελλοντικές προοπτικές για το 2020, η έκθεση δίνει μία μακροπρόθεσμη εκτίμηση της κατάστασης των εκπομπών στην Ευρώπη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι α το κλίμα και την ενέργεια, η οποία θέτει τους στόχους για το 2020.

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων