næste
forrige
emner

EEA's aktiviteter

Webside Sidst ændret 05/09 2018
2 min read
This page was archived on 05/09 2018 with reason: No more updates will be done
EEA's arbejde med data, indikatorer og vurderinger vedrørende biodiversitet fokuserer på bevaringsforanstaltninger (som beskyttede områder og beskyttelse af arter) og på at integrere problemer vedrørende biodiversitet i sektorer som skovbrug, landbrug og fiskeri. Nøgleaktiviteterne omfatter også processen "Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators" samt forvaltning af Det Europæiske Fællesskabs Clearing House Mechanism for biodiversitet . Det er bestemt, at EEA skal være det europæiske datacenter for biodiversitet.

Se dybt i naturen, og du vil forstå alting bedre

Albert Einstein

Data

Over de kommende år vil EEA blive et europæisk datacenter for biodiversitet, der skal opbevare og vedligeholde EEA's datasæt, oprette links til supplerende datasæt, der ejes af andre, udvikle indikatorsæt for biodiversitet og mere generelt give adgang til data om europæisk biodiversitet.

Projektet "Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators" ( SEBI 2010) sigter mod at fremme overvågning af udviklingen mod 2010-målet. SEBI 2010 strømliner de nationale, regionale og globale indikatorer og sørger for at etablere datastrømme til udarbejdelse af indikatorer.

EEA opdaterer også regelmæssigt nøgleindikatorerne for biodiversitet i sit sæt af nøgleindikatorer.

EUNIS-databasen giver offentligheden adgang til arter, habitattyper og områder i Europa.

Vurderinger

Når kvalitetsdatastrømmene er på plads, vil der blive lagt stigende vægt på at udarbejde integrerede vurderinger af, hvor godt politikkerne om biodiversitet fungerer, hvorledes andre politikker påvirker biodiversiteten, samt hvilke politiske ændringer, der kan blive nødvendige. De seneste vurderinger kan findes i EEA's rapport Tilstand og udsigt 2005 og den fjerde paneuropæiske vurdering.

Vigtige kommende vurderinger:

  • En vurdering af udviklingen hen mod det europæiske mål for biodiversitet i 2010, der er baseret på et sæt specifikke indikatorer for biodiversitet, planlagt til 2008.
  • En vurdering af økosystemer i Europa, der skal være færdiggjort i 2012.

Specifikke projekter i EEA's forvaltningsplan omfatter vurderinger af:

  • Natura 2000-nettet
  • landbrugsjord og landområder
  • landbrugsjord med høj landskabsværdi
  • skovøkosystemer, og
  • en økonomisk vurdering af fordelene ved naturforvaltning.

For at støtte Konventionen om Den Biologiske Mangfoldighed forvalter EEA også Det Europæiske Fællesskabs Clearing House Mechanism for biodiversitet. Clearing house-ordningen fremmer teknisk samarbejde og teknologioverførsler inden for Den Europæiske Union og blandt dens medlemsstater, inden for den paneuropæiske region og i resten af verden.

EEA's gruppe for biodiversitet og økosystemer er retningsgivende for agenturets arbejde på dette område. Gruppen arbejder tæt sammen med Det Europæiske Temacenter for Biodiversitet (ETC/BD) og med EEA's netværk af lande (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger