Figur 4.2: Udvikling i emissionerne fra industri-, energi- og transportsektoren i EU12

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read

Udvikling i emissionerne fra industri-, energi- og transportsektoren i EU12
Figur 4.2: Udvikling i emissionerne fra industri-, energi- og transportsektoren i EU12

Kilder: Eurostat, Eurostat/OECD, 1995

Handlinger