næste
forrige
emner

Indtast din e-mailadresse, hvor at sende 'Figur 4.2: Udvikling i emissionerne fra industri-, energi- og transportsektoren i EU12' PDF når du er klar

* Den e-mail bruges kun til det formål at sende PDF-filen. Vi gemmer ikke det til anden brug.